Počítačová gramotnosť pre seniorov
7. apríl 2016 v počítačovej učebni ZŠ s MŠ Cigeľ
VITAJTE V ŠKOLE!